Black Mamba / Dendroaspis polylepis


DENDROASPIS POLYLEPIS - Black Mamba...

Black Mamban är den största giftormen i Afrika och den näst största i världen, näst efter The King Cobra... När den når fullvuxet stadie når den en längd på över 2,5 meter men kan nå en längd på uppåt 4,5 meter... Black Mamban är den snabbaste ormen i världen och den kan komma upp till en hastighet utav 20 km/timme och den har fått sitt namn genom dess svarta mun, när den öppnar munnen så är det riktigt svart gap man möter, annars så är färgen gråaktig och skiftar över till olivfärg. Black Mamban är en mycket otålig orm med ett mycket aggressivt beteende och det gör den till en av de mest fruktade ormarna i världen, när den är i en trängd situation så är den väldigt attackbenägen och hugger då gärna flera gånger mot både djur som människor... Giftet från en Black Mamba är extremt starkt och snabbverkande och är av sorten " Neurotoxiner " alltså ett gift som om man inte får motserum övergår i illamående, andningssvårigheter och senare i förlamning med följande kramper, andnöd och slutligen hjärtstillestånd... Alltså måste man SNABBT få medicinsk hjälp & motserum för att kunna klara sig vid ett bett från en Black Mamba...