FCB - FirstClaesBusiness

Brand & Utrymning

Brandsläckare / Tillbehör

Årligt underhåll, service, dokumentation, montering, inventering, projektering, placeringslistor, priser & offerter... 

Brandtätningar / Tillbehör

Årligt underhåll, service, dokumentation, montering, inventering, projektering, placeringslistor, priser & offerter... 

Första Hjälpen / Tillbehör

Årligt underhåll, service, dokumentation, montering, inventering, projektering, placeringslistor, priser & offerter... 

VI samverkar för ett SÄKERT Brandskydd

Tillsammans så bygger VI upp ert Brandskydd och ser till att Ert företag har ett FULLGOTT Brandskydd...

Brandposter / Tillbehör

Årligt underhåll, service, dokumentation, montering, inventering, projektering, placeringslistor, priser & offerter... 

Hjärtstartare / Tillbehör

Årligt underhåll, service, dokumentation, montering, inventering, projektering, placeringslistor, priser & offerter... 

Ögonduschar / Tillbehör

Årligt underhåll, service, dokumentation, montering, inventering, projektering, placeringslistor, priser & offerter... 

SBA Systematiskt Brandskydds Arbete

Se till att Du som kund har ett fungerande SBA - System som påvisar att ni följer Lagar & Regler för ett aktivt Brandskydd.. 

Brandfiltar

Årligt underhåll, service, dokumentation, montering, inventering, projektering, placeringslistor, priser & offerter... 

Rökluckor / Tillbehör

Årligt underhåll, service, dokumentation, montering, inventering, projektering, placeringslistor, priser & offerter... 

Utrymning / Tillbehör

Årligt underhåll, service, dokumentation, montering, inventering, projektering, placeringslistor, priser & offerter... 

Utrymningsplaner / Tillbehör

Årligt underhåll, service, dokumentation, montering, inventering, projektering, placeringslistor, priser & offerter... 

FirstClaesAdventure / Claes Granfeldt / + 46 703 - 32 77 99 / service@firstclaes.com