PRODUKTMIX


Brandsläckare...

Presto Pulver PG 2
Presto Pulver PG 2
Dafo Pulver F2GM
Dafo Pulver F2GM
Dafo Pulver PG 4 GX
Dafo Pulver PG 4 GX
Dafo Pulver PDE 6 SC
Dafo Pulver PDE 6 SC
Dafo PK 6 S
Dafo PK 6 S
Dafo PD 6 GX
Dafo PD 6 GX
Dafo PG 9 G
Dafo PG 9 G
Dafo PD 12 GA
Dafo PD 12 GA

Dafo Skum SDE 6
Dafo Skum SDE 6
Dafo Skum SK 9 S
Dafo Skum SK 9 S
Dafo Skum SU 6 PX
Dafo Skum SU 6 PX
Dafo Skum SU 9 PX
Dafo Skum SU 9 PX
Dafo Koldioxid KC 2
Dafo Koldioxid KC 2
Dafo Koldioxid KS 2 SBS
Dafo Koldioxid KS 2 SBS
Dafo Koldioxid KS 5 SE
Dafo Koldioxid KS 5 SE
Dafo Koldioxid KC 5 S
Dafo Koldioxid KC 5 S

Brandfiltar & Brandposter...


Första Hjälpen...


Ögonduschar...


Hjärtstartare...