UTRYMNINGSPLANER


 • Storlekar / A 4 & A 3
 • Ramar / A 4 & A 3...
 • Laminerade / A 4 & A 3...
 • Större storlekar A 2 och uppåt / Offert...

Allt för en SÄKER utrymning...

 • Svensk standard SS 2875:2019...
 • På arbetsplatser ska det, i den omfattning som behövs och på platser som är väl synliga och lätta att upptäcka, finnas anslag med UTRYMNINGSPLAN. Utrymnings-planer ska finnas där det kommer och går besökare eller där man har arbetare som inte har någon eller god lokalkännedom om de utrymningsvägar som finns... Dock behövs ingen utrymningsplan för arbetsplatser vars storlek, läge och överskådlighet är sådan att denna saknar betydelse för SÄKER utrymning...
 • Utrymningsplanen skall visa samtliga utrymningsvägar, inklusive tillfälliga utrymningsplatser...
 • Den skall visa var Återsamlingsplatsen är med symbol för detta...
 • Den skall visa var larmknappar, handbrandsläckare, övriga brandredskap, hjärtstartare & första hjälpen finns...
 • Den skall visa hur räddningstjänsten eller annan hjälp-insats larmas via 112...
 • Det skall finnas MINST en utrymningsplan på varje vån-ingsplan om det finns mer än en våning...
 • Om det finns utrymningsvägar som inte är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall det framgå av utrymningsplanen vilka utrymnings-vägar som skall användas...

Jag utför även följande ritningar efter önskemål...

BRANDRITNINGAR...

 • Dessa ritningar kan vara för olika ändamål, så som för Brandgasventilation / Rökluckor, Brandcellsgränser, placering för Första Hjälpen produkter m.m.
 • Storlekar / A 4 & A 3
 • Ramar / A 4 & A 3...
 • Laminerade / A 4 & A 3...
 • Större storlekar A 2 och uppåt / Offert...

KONTROLLRITNINGAR...

 • Dessa ritningar är oftast för SBA - kontroller där varje kontrollpunkt finns med, och dessa har ett nummer som gör det enkelt att kontrollera...
 • Storlekar / A 4 & A 3...

INSATSPLANER...

 • Dessa ritningar är till för RÄDDNINGSTJÄNSTEN och visar vilka insatsvägar de skall ta i händelse av brand eller annan räddningsinsats...
 • Storlekar / A 4 & A 3
 • Ramar / A 4 & A 3...
 • Laminerade / A 4 & A 3...
 • Större storlekar A 2 och uppåt / Offert...

E-post:   utpl@firstclaes.com 

Mobil:    0703 - 21 77 99