Vipers & Pit Vipers

TRIMERESURUS - Palmhuggormar...

Dessa Palmhuggormar ( Trimeresurus ) är ett släkte av ormar som tillhör familjen Huggormar. Det finns 35 st. olika kända arter av dessa och deras utbredning i världen är från Asien, Indien, Japan, Kina, Pakistan och länder i Sydostasien & vissa grupper av öar i Stilla Havet...

Dessa ormar är giftiga för människan och styrkan och vilken egenskap varierar beroende på vilken art det är. De flesta av dessa arter har ett gift " Hemotoxiner " vilket innebär att det förstör de röda blodkropparna och stör blodkoaguleringen med följande resultat att det blir organförsämring samt vävnadsskad-or och dessa är ofta mycket smärtsamma och ger ofta perma-nenta skador... Vid ett bett från en Trimeresurus oavsett vilken skall man alltid uppsöka läkarvården för det kräver behandling...

FirstClaesAdventure / Claes Granfeldt / + 46 703 - 21 77 99 / snakes@firstclaes.com